2017-01-11 : Oświatowe podsumowanie

Oświatowe podsumowanie

W 2016 roku w placówkach edukacyjno-wychowawczych prowadzonych przez gminę Rabka-Zdrój wychowaniem przedszkolnym objętych było 458 dzieci, edukacją w szkołach podstawowych 1057 uczniów, edukacją w gimnazjach – 392 uczniów, a wychowaniem przedszkolnym z zespole przedszkoli specjalnych – 100 uczniów. W tym też roku stan zatrudnienia pracowników w szkołach i przedszkolach wyniósł: nauczyciele -238 osób (194 etaty), pracownicy obsługi - 46 osób  (38 etatów).

21 dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  objętych zostało bezpłatnym dowozem i opieką do placówek oświatowych, którego koszt opiewał na kwotę 106 tys. zł. 98 tys. zł to z kolei koszt dowozu do Gimnazjum nr 1 29 uczniów zamieszkałych na terenie Rabki-Zaryte oraz 3 uczniów zamieszkałych na Obidowej do ZS w Rdzawce.

Warto też wspomnieć, że w 2016 r. kwotę 211 tys. zł wydano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 146 tys. zł przeznaczono z kolei na dotacje na dzieci uczęszczających do żłobków z terenu gminy Rabka-Zdrój.

Na terenie gminy Rabka-Zdrój działalność edukacyjną prowadziły także osoby prawne, bądź osoby fizyczne w ośmiu placówkach. Gmina pokryła w związku z tym koszty udzielonej dotacji w kwocie 87 tys. zł.

Rok 2016 był też rokiem licznych remontów i inwestycji w szkołach. Ich wykaz i kwoty, na jakie opiewały, prezentuje tabela w poniższym sprawozdaniu z działalności oświatowej do zapoznania się z którym gorąco zachęcamy.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W GMINIE RABKA-ZDRÓJ  W ROKU 2016

Gmina Rabka-Zdrój w roku 2016 prowadziła działalność edukacyjną w:

I.  3 przedszkolach:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Nr 2
3. Przedszkole w Chabówce

II. 3 punktach przedszkolnych:
1. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rabce-Zarytem
2. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ponicach
3. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rdzawce

III. 3 szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 3
3. Szkoła Podstawowa Nr 4

IV. 1 gimnazjum:
 1. Gimnazjum Nr 1

V. 3 zespołach szkół:
 1. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce
 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach
3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce

VI. 1 zespole przedszkoli specjalnych:
 1. Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych.

Ponadto, w szkołach podstawowych (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Chabówce) funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych, w których realizowane było także obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5- i 6-letnich.

 W placówkach prowadzonych przez  Gminę Rabka-Zdrój objętych było:

1)  wychowaniem przedszkolnym  - 458 dzieci (stan na 31.03.2016 r. oraz 483 dzieci (stan na 30.09.2016 r.),
2) edukacją w szkołach podstawowych - 1.057 uczniów (stan na 31.03.2016 r.),  983 uczniów (stan na 30.09.2016 r.),
3) edukacją w gimnazjach – 392 uczniów (stan na 31.03.2016 r.), 375 uczniów (stan na 30.09.2016 r.)
4) wychowaniem przedszkolnym w Zespole Przedszkoli Specjalnych (lecznictwo uzdrowiskowe  - 100 dzieci (stan na 31.03.2016 r.), 106 dzieci (stan na 30.09.2016 r. ).

 Stan zatrudnienia pracowników w szkołach i przedszkolach w roku 2016:

1) nauczyciele – 238  osób, (194,74 etaty),
2) obsługa – 46 osób,  (38,21etatów).
 Liczba nauczycieli korzystających z urlopu na poratowanie zdrowia – 1.
 

Wydatki remontowe i inwestycyjne w 2016 roku realizowane ze środków  budżetowych szkół i przedszkoli
 
Inwestycje: 
 
Przedszkole Nr 1 
• Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1. 48 000,00 zł
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
• Wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. 7 000,00 zł
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
• Wykonanie frontowej części ogrodzenia budynku szkoły. 69 254,97 zł
 
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce 
• Zakup pieca c.o. 19 626,00 zł
 
Remonty 
 
Gimnazjum Nr 1 - 42.562,71 zł
• Renowacja parkietowych podłóg oraz malowanie ścian, lamperii i sufitów w czterech salach lekcyjnych (sala Nr 27, Nr 33, Nr 35, Nr 36). 21 966,67 zł
• Remont zawyżonych oporności uziomów w instalacji odgromowej budynku szkoły. 2 500,00 zł
• Wycinka drzew na terenie szkoły oraz karczowanie pni. 8 632,00 zł
• Modernizacja systemu telewizji dozorowanej CCTV oraz wymiana kamery zewnętrznej. 2 542,04 zł
• Wykonanie projektu instalacji gazowej w  kuchni. 2 000,00 zł
• Remont ogrodzenia przy Orliku i naprawa oświetlenia oraz ogrodzenia przy szkole (uszkodzone przez powalone drzewo). 4 922,00 zł
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 21.137,77 zł
• Remont biblioteki szkolnej - malowanie ścian i sufitów, położenie paneli, wymiana karniszy, wymianę starych, zniszczonych, dwustronnych regałów na nowe (10 szt.), wymiana krzeseł 30 szt., stolików 5 szt. w czytelni. 13 541,69 zł
• Remont sal lekcyjnych Nr 4, Nr 5, Nr 14, Nr 24, Nr 25, pomieszczenie gospodarcze na II piętrze, pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy szkolnej oraz zaplecza sali Nr 1- malowanie ścian i sufitów oraz położenie paneli. 3 073,96 zł
• Modernizacja systemu monitoringu oraz zakup kamer na boisko i plac zabaw. 4 522,12 zł
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 16.637,70 zł
• Wykonanie instalacji wodnej i montaż 3 wewnętrznych hydrantów. 5 399,70 zł
• Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój nauczycielski. 7 500,00 zł
• Remont i adaptacja pomieszczenia na sekretariat. 3 000,00 zł
• Wymiana źródeł światła (żarówek) na sali gimnastycznej. 738,00 zł
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 7.164,10 zł
• Wymiana oświetlenia - zakup opraw wraz z żarówkami oraz lampy zewnętrznej. 3 310,20 zł
• Montaż centrali telefonicznej. 971,70 zł
• Remont sali lekcyjnej Nr 3 - wylewka betonowa, panele, malowanie. 2 882,20 zł
 
Przedszkole Nr 1 -  5.000,00 zł
• Odwrócenie kierunku otwierania furtki oraz wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola. 5 000,00 zł
 
Przedszkole Nr 2 - 7.000,00 zł
• Wyciszenie gabinetu Dyrektora - demontaż starej kancelarii wykonanej z płyt pilśniowych, zwiększenie powierzchni kancelarii, montaż nowej konstrukcji, wyciszenie i malowanie. 4 000,00 zł
• Szatnia - uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie ścian i sufitu, położenie twardych paneli podłogowych. 
• Czyszczenie, odnowienie i malowanie zabytkowych drzwi do sali zabaw grupy młodszej oraz łazienki (uzupełnienie ubytków, wymiana zamków). 1 000,00 zł
• Położenie paneli w jadalni, czyszczenie , malowanie oraz wymiana desek na werandzie ogrodowej. 2 000,00 zł
 
Przedszkole w Chabówce - 6.273,69 zł
• Malowanie i wyłożenie płytkami łazienek dla dzieci znajdujących się przy kancelarii, malowanie kancelarii, malowanie małej szatni oraz malowanie jadalni oraz wymiana lamp w budynku. 2 762,35 zł
• Wykonanie i zabudowa szafy. 1 000,00 zł
• Wykonanie instalacji domofonowej. 1 497,60 zł
• Wymiana bojlera na ciepłą wodę wraz z pompą. 1 013,74 zł
 
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chabówce - 13.616,82 zł
• Remont korytarzy i klatki schodowej - demontaż starej boazerii, tynkowanie, malowanie korytarzy na parterze i I piętrze oraz klatek schodowych. 9 950,00 zł
• Wymiana kamery przed wejściem, konserwacja systemu kamer, podłączenie rejestratora i zmiana lokalizacji kamer. 971,70 zł
•   Montaż nowych drzwi p. pożarowych, ognioodpornych do kotłowni. 1 140,00 zł
•   Zabezpieczenie budynku gospodarczego papą termiczną. 799,11 zł
•   Remont sali lekcyjnej Nr 8.  756,01 zł
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach - 21.680,63 zł
• Wymiana posadzki sali lekcyjnej nr 3, remont jadalni, remont pomieszczenia przedszkolnego. 18 180,63 zł
•  Przebudowa kostki brukowej na części placu szkolnego. 3 500,00 zł
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce - 36.922,39 zł
• Remont toalet przy Oddziale przedszkolnym i Punkcie przedszkolnym - położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, demontaż starej armatury, montaż nowej ceramiki łazienkowej, malowanie. 30 000,00 zł
•   Demontaż starych i montaż nowych drzwi p. pożarowych. 1 500,60 zł
•   Montaż nowego zbiornika wyrównawczego do instalacji c.o. 2 644,50 zł
•   Instalacja sieci informatyczno-internetowej oraz zakup urządzenia do przesyłu sygnału internetowego. 2 199,99 zł
•   Remont instalacji wodnej - doprowadzenie ciepłej wody do pokoju nauczycielskiego. 577,30 zł
 
21 dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  objętych zostało bezpłatnym dowozem i opieką do placówek oświatowych, którego koszt opiewał na kwotę 106.260,14 zł.

98.744,87 zł to koszt dowozu do Gimnazjum Nr 1 29 uczniów zamieszkałych na terenie Rabki-Zaryte oraz 3 uczniów zamieszkałych na Obidowej do ZS w Rdzawce.

Na terenie Gminy Rabka-Zdrój działalność edukacyjną prowadziły także osoby prawne, bądź osoby fizyczne w następujących placówkach:

Nazwa placówki

 

 

Liczba dzieci

 

 

(stan na 31.03.2016 r.)

 

 

Liczba dzieci

 

 

(stan na 30.09.2016 r.)

 

 

Przekazana dotacja
za 2016 rok (w zł)

 

 

Gimnazjum im. Świętej Rodziny

 

 

123

 

 

119

 

 

701.814,28

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Wołynianka”

 

 

21

 

 

22

 

 

103.843,74

 

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Teddy”

 

 

19

 

 

15

 

 

81.591,51

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Loretto”

 

 

23

 

 

26

 

 

114.384,27

 

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
SS NMP NP

 

 

25

 

 

23

 

 

107.667,30

 

 

Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
(za 4 miesiące, tj. od 1.09.2016 r.)

 

 

0

 

 

2

 

 

35.142,08

 

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Baby English Academy”
(funkcjonuje od 19.09.2016 r.)

 

 

0

 

 

19

 

 

0

 

 

Gmina Rabka-Zdrój była zobowiązana pokryć koszty udzielonej dotacji w łącznej kwocie 87.079,59 zł za 27 dzieci zamieszkałych na terenie administracyjnym Gminy Rabka-Zdrój, a uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, tj.:

Gmina Raba Wyżna  - 4 dzieci – 15.444,76 zł
Miasto Nowy Targ  - 2 dzieci – 8.608,45 zł
Gmina Nowy Targ – 5 dzieci – 6.167,40 zł
Gmina Jordanów – 13 dzieci – 49.762,89 zł
Miasto Jordanów – 1 dziecko – 3.505,98 zł
Miasto Mszana Dolna  – 2 dzieci – 3.590,11 zł

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Rabka-Zdrój w roku 2016 uczęszczało  22 dzieci spoza terenu Gminy Rabka-Zdrój. Do zwrotu udzielonej dotacji lub zwrócenia kosztów wychowania przedszkolnego zobowiązane były:

Gmina Raba Wyżna  - za 7 dzieci – 34.798,80 zł
Gmina Mszana Dolna  – 2 dzieci – 1.736,08 zł
Gmina Lubien – 11 dzieci – 47.778,53 zł
Gmina Spytkowice – 2 dzieci – 6.716,32 zł
których koszt ogółem opiewał na kwotę 91.029,73 zł.LISTA SZKÓŁ, KTÓRYM ZOSTAŁO UDZIELONE
WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH
„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”
W ROKU 2016

 

L.p.

Nazwa i adres szkoły

Kwota wsparcia

1.

Gimnazjum Nr 1

34-700 Rabka-Zdrój

ul. Jana Pawła II 40

12.000,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa Nr 3

34-700 Rabka-Zdrój

ul. Poniatowskiego 186

12.000,00 zł

3.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Chabówce

34-720 Chabówka 232

12.000,00 zł

4.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

34-700 Rabka-Zdrój

Ponice 105

4.000,00 zł

 

Ogółem:

40.000,00 zł

 


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Triolkowe Kolędowanie


Filmowe ferie w kinie Śnieżka

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

2017-01-20


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl