2017-01-10 : Rok inwestycji

Rok inwestycji

Rok 2016 była dla Rabki-Zdroju bardzo udany pod względem zrealizowanych inwestycji. Łącznie na wszystkie zadania wydano prawie 11,5 miliona złotych. Główną pozycję zajmują remonty przebudowy dróg w mieście i pozostałych miejscowościach gminy. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju wyremontowany, zmodernizowano, odbudowano lub przebudowano 30 dróg i ciągów komunikacyjnych. Ważną pozycję zajmują inwestycje oświatowe (np. remonty i termomodernizację szkół i przedszkoli), związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem przeciwpożarowych (rozbudowa monitoringu w Parku Zdrojowym, budowa remizy OSP w Chabówce), inwestycje związane z infrastrukturą sportową i rekreacyjną (budowali sali gimnastycznej przy szkole w Ponicach, boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2).

Miasto sporo inwestowało nie tylko w poprawę jakości życia mieszkańców, ale również w infrastrukturę dzięki której Rabka-Zdrój staje się atrakcyjniejsza dla turystów. Do najważniejszych inwestycji pod tym względem zaliczają się m.in. budowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Zdrojowym i zakup urządzeń sportowych dla parku.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIOWANE W 2016 ROKU 
  
1. Przebudowa drogi ul. Poniatowskiego w Rabce - Zdroju - wartość 2.297.670,56 zł

2. Przebudowa drogi ul. Dietla w Rabce - Zdroju - wartość 244.904,00 zł

3. Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Rabce-Zdroju - wartość 48.700,00 zł

4. Przebudowa drogi ul. Wąska w Rabce-Zdroju - wartość 32.240,68 zł

5. Przebudowa drogi ul. Orkana w Rabce-Zdroju – wartość 99.617,88 zł

6. "Przebudowa dróg gminnych w Rabce - Zdroju w ciągu ulic: ul. Kasprowicza, nr K 364522 w km 0+000-0+093 oraz 0+121-0+137; ul. Jana Pawła II, nr K 364528 w km 0+000-0+093, 0+128-0+184 oraz 0+365-0+986; ul. Chopina nr K 364551 w km 0+000 - 0+244 i ul. Orkana nr K364534 w km 0+017- 0+382"- wartość 1.976.245,99 zł

7. "Wykonanie schodów terenowych dla pieszych w ciągu ul. Parkowej" - wartość 24.715,50 zł

8. "Przebudowa drogi gminnej ul. M. Curie-Skłodowskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych" - wartość 148.348,98 zł

9. "Przebudowa drogi ul. Norwida w Rabce -Zdroju w km 0+000-0+506" – wartość 556.874,93 zł

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Kręta w Rabce - Zdroju - wykonanie sieci ppoż. – wartość 50.000,00 zł

11. Przebudowa drogi do osiedla Palarzowa I w Chabówce - wartość 25.548,90 zł

12. Przebudowa drogi do osiedla Możdżeniówka w Chabówce – wartość 89. 698,20 zł

13. Przebudowa drogi do osiedla Kamieniec w Chabówce – wartość 24.451,10 zł

14. Przebudowa drogi do osiedla Laskówka w Rdzawce - wartość 40.000,00 zł

15. Przebudowa drogi do osiedla Nogówka w Rdzawce- wartość 65.053,00 zł

16. Przebudowa drogi do osiedla Buloskówka w Rdzawce – wartość 55.889,95 zł

17. "Przebudowa drogi do osiedla Magierówka ( w rejonie Obidowej) w Rdzawce" - wartość 19.999,81 zł

18. Przebudowa drogi do osiedla Sołtysówka w Rdzawce - wartość 9.577,40 zł

19. Przebudowa drogi do osiedla Katrynówka w Ponicach – wartość 164.451,10 zł

20. Przebudowa drogi do osiedla Gajdówka w Ponicach - wartość 95.548,89 zł

21. Przebudowa drogi ul. boczna Zakopiańska w Rabce - Zdroju - wartość 384. 908,07 zł

22. "Przebudowa drogi ul. boczna Zaryte do osiedla Dział w Rabce - Zdroju" – wartość 64.867,75 zł

23. "Przebudowa drogi ul. boczna Kilińskiego do cmentarza komunalnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych" - wartość180.000,00 zł

24. "Przebudowa drogi ul. Zakopiańska do osiedla Sierantówka w Rabce - Zdroju" - wartość 24.998,96 zł

25. "Przebudowa drogi ul. Zakopiańska do osiedla Ryplówka w Rabce - Zdroju" – wartość 44.239,00 zł

26. "Przebudowa drogi do osiedla sołtysówka w Ponicach - wykonanie odwodnienia" - wartość 99.917,81 zł

27. Przebudowa drogi do osiedla Zającówka w Rdzawce- wartość 120.000,00 zł

28. "Odbudowa drogi gminnej boczna Gilówka do Zakopianki nr K-364520 w Rabce - Zdroju w km 0+000-1+400" – wartość 647.778,40 zł

29. "Odbudowa drogi gminnej ul. Zgody nr K-364560 w Rabce - Zdroju w km 0+190-0+325" - wartość 70.599,30 zł

30. "Odbudowa drogi gminnej ul. Na Banię nr K-364530 w Rabce -Zdroju w km 0+256 - 0+458" – wartość 130.000,00 zł

31. Rozbudowa monitoringu w Parku Zdrojowym – wartość 48.267,81 zł

32. "Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce" - wartość 738.703,40 zł

33. "Dot. dla OSP w Chabówce na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z funkcją ratownictwa technicznego" – wartość 200.000,00 zł

34. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz przedszkola dwuoddziałowego)" - wartość 519.772,10 zł

35. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce -Zdroju" – wartość 666.376,33 zł

36. "Utwardzenie placu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce" - wartość 50.000,00 zł

37. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 – wartość 198.721,52 zł

38. "Budowa miejsc postojowych przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Rabce -Zdroju" - wartość 129.997,74 zł

39. Przebudowa wejścia do  Gimnazjum Nr 1 w Rabce – Zdroju – wartość 80. 000,00 zł

40. Doposażenie siłowni – wartość 23.468,40 zł

41. Modernizacja oświetlenia ulicznego - dobudowa oświetlenia w Rdzawce osiedle Starmachówka – wartość 10.999,41 zł

42. "Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Parku Zdrojowym w Rabce - Zdroju" - wartość 820.000,00 zł

43. Wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami sportowymi w Parku Zdrojowym – wartość 31.275,14 zł

44. Zakup urządzeń sportowych do Parku Zdrojowego – wartość 28.160,85 zł

45. Zakup i nasadzenie drzew – WFOŚ - wartość 73.326,60 zł
  
Łączna suma inwestycji w 2016 roku - 11.455.915,46 złWróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Triolkowe Kolędowanie


Filmowe ferie w kinie Śnieżka

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

2017-01-20


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl