2017-01-09 : Podsumowanie Straży Miejskiej za 2016 rok

Podsumowanie Straży Miejskiej za 2016 rok

To był pracowity rok dla Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju. W  roku 2016  rabczańscy strażnicy podejmowali interwencje oraz wykonywali czynności wyjaśniające 1265 razy. Z tej  liczby 1025 interwencji rozpatrzono w ustawowym terminie, natomiast 240 skierowano na drogę postępowania wyjaśniającego zgodnie  z KPA  lub  KPOW. Przeprowadzono 318 kontroli  posesji, sprawdzając realizację  przepisów  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod kątem spalania  śmieci w  instalacjach CO przeprowadzono 164 kontrole. Skontrolowano zakłady produkcyjne 60  zakładów produkujących obuwie, 17 zakładów produkujących meble.

Interwencje w  sprawie spożywania alkoholu i naruszania  przepisów  o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi - 51, osoby te odwieziono  do  miejsca  zamieszkania lub  przekazano Policji.

Akcja  Znicz, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, to 66  wspólnych  patroli w ramach współpracy i  współdziałania z  funkcjonariuszami Policji.

94  interwencje  w  sprawie  bezpańskich  psów,  w  tym 10 zwierząt oddano do schroniska.  W 72 przypadkach  odnaleziono  właściciela  lub  znaleziono  nowy dom  dla  psa  lub  kota. W ponad 10 przypadkach zwłoki zwierząt utylizowano po wcześniejszym skorzystaniu z usługi instytucji weterynarza.

W 2016  roku  Straż  Miejska  zabezpieczała  wszystkie  imprezy  organizowane  przez samorząd  lub  podległe  jednostki, oraz  pełniła  dyżury  przez  cały  okres  wakacyjny  w soboty i niedziele. W okresie  jesienno-zimowym na  bieżąco  przyjmowała  zgłoszenia o podejrzeniu  spalania  odpadów w piecach CO.

Sporządził Kazimierz Zapała


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Triolkowe Kolędowanie


Filmowe ferie w kinie Śnieżka

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

2017-01-20


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl