2017-01-09 : XXIV Serduszkowy Wiersz

XXIV Serduszkowy Wiersz

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Serduszkowy Wiersz".  Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych, w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież do lat 15;    II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów, maksymalnie trzech  utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach opatrzonych godłem, w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97  poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych  osobowych w  bazie danych  MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach  o działalności kulturalnej, a także ich  przetwarzaniu.

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.

O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu,  wręczeniu nagród i  spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój,  Tel./fax – 0-18/2677449  rabkabiblioteka@wp.pl  www.biblioteka.rabka.pl 


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Triolkowe Kolędowanie


Filmowe ferie w kinie Śnieżka

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

2017-01-20


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl